Atribuirea sau alocarea de coduri de bare este necesară atât producătorilor, cât şi importatorilor sau exportatorilor în vederea distribuirii produselor în magazinele, supermarket-urile sau hipermarket-urile dotate cu echipamente de citire a codurilor de bare. Pentru a utiliza propriul cod de bare pe produsele sale o firmă trebuie să obţină codul de producător, importator sau exportator.

Atribuirea indicativului în sistem EAN-ISO pentru codurile de bare se face prin intermediul ARPC (Asociaţia Română pentru Paletizare şi Containerizare).

Paşii ce trebuie urmaţi pentru atribuirea codului de producător, importator sau exportator

Costul atribuirii indicativului EAN în sistem EAN-ISO este de
250 EURO + TVA.

Cursul EURO-RON folosit va fi cursul BNR din ziua facturării.

Pașii ce trebuie parcurși pentru atribuirea indicativului unic sunt:

1. Completarea cererii de atribuire și a contractului comenzii de atribuire.

2. Trimiterea prin fax la +4 031 405 4623 sau prin email la a cererii de mai sus și a certificatului de înregistrare al societăţii dumneavoastră. Pentru ca cererea dumneavoastră să fie procesată cu prioritate vă rugăm să trimiteţi cererea de atribuire și certificatul de înregistrare prin email la .

3. După verificarea cererii de atribuire și a validităţii certificatului de înregistrare al societăţii dumneavoastră, se va emite factura fiscală pentru serviciul de atribuire a codului de producător, importator sau exportator în valoare de 250 EURO + TVA, la cursul BNR din ziua plății.

4. După confirmarea plății facturii fiscale prin trimiterea copiei după ordinul de plată prin fax sau prin email se va începe procedura de atribuire a codului de producător, importator sau exportator. În termen de aproximativ 24 de ore veţi primi pe email sau fax copia după certificatul de atribuire şi lista primelor 10 coduri de bare atribuite. Restul codurilor de bare vor putea fi generate folosind una din soluțiile noastre de generare și tipărire etichete cu coduri de bare Rosistem Barcode Label Designer, Rosistem Barcode Image Generator, Rosistem Barcode Generator sau folosind generatorul gratuit de coduri de bare. De asemenea puteți folosi fișierul Excel disponibil gratuit pentru generarea numerică a tuturor codurilor de bare.

5. Certificatul în original împreună cu documentaţia anexată le veţi primi prin poştă sau curierat la sediul dumneavoastră sau la adresa de contact specificată în comandă.

6. Descărcați fișierul Excel dezvoltat de către Rosistem pentru versiunile de Excel (XLS și XLSX) pentru generarea numerică a codurilor de bare EAN-13 pe baza indicativului unic al companiei dumneavoastră și calcularea cifrei de control (ultima cifră din codul de bare). Acest fișier Excel este pus la dispoziția dumneavoastră în mod gratuit. Îl puteți folosi și modifica fără nici o restricție în cadrul companiei dumneavoastră,
fiind interzisă distribuirea acestui fișier Excel (modificat sau nu) către terțe persoane sau companii
fără acordul scris al Rosistem.

Mod de atribuire a codului de producător, importator sau exportator

Tot ceea ce trebuie să faceţi este să completaţi o cerere de atribuire a codului de producător, importator sau exportator (în care să specificaţi tipul produselor pe care le produceţi, numele şi datele de identificare ale administratorului societăţii) să o trimiteţi pe fax sau e-mail împreună cu o copie după certificatul de înmatriculare a societăţii şi datele de facturare. În maxim 24 de ore după ce am primit toate cele necesare veţi intra în posesia certificatului care atestă că vi s-a atribuit codul de producător, importator sau exportator plus o documentaţie anexată pentru a prezenta modul de folosire şi codificare a codurilor de bare.

Codurile atribuite societății dumneavoastră nu pot fi transferate sau revândute altor societăți. Nu există posibilitatea de a cumpăra mai puţine coduri (un singur cod de bare, 10, 50, 100 sau 1000 de coduri). Pe baza codului numeric unic atribuit societății dumneavoastră se pot forma serii de coduri într-un număr de 99.999 de coduri de bare unice. Dacă aveți mai mult de 99.999 de produse comercializate de societatea dumneavoastră pentru care aveți nevoie de coduri de bare unice, atunci va trebui repetată procedura de atribuire a codului de producător, importator sau exportator pentru a obține un nou cod unic ce-l veți putea folosi pentru încă 99.999 de coduri de bare unice.

Codul de producător, importator sau exportator se atribuie o singură dată (acest lucru înseamnă că se plăteşte o singură dată și nu există cheltuieli ulterioare). Codul de producător, importator sau exportator atribuit este valabil pe plan global, atât în România cât şi celelalte țări.

Codul de producător, importator sau exportator atribuit va putea fi folosit pe termen nelimitat. Codurile de bare atribuite unui produs comercializat de societatea dumneavoastră nu va putea fi folosit pentru un alt produs din cadrul societății dumneavoastră sau de un alt terț. De asemenea dacă un produs căruia i-ați atribuit un cod de bare unic pe baza codului de producător, importator sau exportator nu-l mai produceți sau comercializați nu veți putea reutiliza acest cod de bare pentru alt produs, va trebui să folosiți o altă secvență numerică pentru a identifica noul produs pe baza codului de producător, importator sau exportator atribuit societății dumneavoastră.

Costul atribuirii indicativului unic pentru codul de producător, importator sau exportator EAN în sistem EAN-ISO este de 250 EURO + TVA. Cursul EURO-RON folosit va fi cursul BNR din ziua facturării.

Structura generală a formatului de cod de bare EAN

Formatele de coduri de bare EAN sunt administrate internaţional de către GS1. În România standardul GS1 este administrat de către GS1 România, iar standardul ISO de către ARPC. Formatul EAN este o extensie a formatelor UPC (A sau E) pentru a include codul de ţară. Acest lucru înseamnă că echipamentele ce pot decoda codurile EAN pot de asemenea să decodifice şi formatele UPC. Prefixul (primele 3 cifre din codul EAN) este fie prefixul EAN de ţară, fie codul ISO al ţării respective. În cazul României codul ISO este 642, iar codul de ţară EAN este 594). Aşadar, ori de câte ori vedeţi în comerţ un produs cu codul de bare al cărui prefix este 642 sau 594 veţi şti că acel produs aparţine unui producător, importator sau exportator român.

Pentru cei interesaţi în aplicarea şi utilizarea codurilor de bare pentru marcarea produselor, prezentăm câteva noţiuni. Codul de bare este modalitatea de reprezentare a literelor şi cifrelor printr-o succesiune de bare şi spaţii. Codificarea cu bare conferă utilizatorului posibilitatea de a prelua informaţiile de pe un suport fizic cu ajutorul unui cititor optic de coduri de bare în scopul prelucrării şi gestionării informatizate. Unicitatea codurilor de bare pe piaţa internă şi internaţională se asigură prin folosirea unor indicative gestionate de asociaţii profesionale de profil. Cifrele cuprinse între prefix şi ultima cifră a codului EAN reprezintă codul de producător, importator sau exportator (în general primele 4 cifre), restul de cifre reprezentând codificarea internă a producătorului, importatorului sau exportatorului pentru fiecare gamă de produse.

Pentru exemplificare prezentăm structura numerică a unui cod de bare pentru reprezentare în simbolistica EAN 13:
EAN-13
unde:
- 6421234 reprezintă indicativul de utilizator cu prefixul 642 care reprezintă codul internaţional al României conform standardului SR EN ISO 3166-1:2020.
- 56789 reprezintă intervalul aflat la dispoziţia utilizatorului pentru a forma serii de coduri în funcţie de produs, gramaj, sortiment, calitate, etc. (maximum 99.999 de coduri)
- 5 (ultima cifră a codului de bare) reprezintă cifra de autocontrol tipărită automat prin programul de generare coduri de bare EAN.

Pentru o detaliere mai exactă accesaţi barcode.ro/tutorials/barcodes/ean-13.html.

Observaţii finale

Indicativul unic atribuit societății dumneavoastră este atribuit de către ARPC, nu de către Rosistem care doar intermediază acest serviciu.

Costul acestui serviciu este de 250 EURO + TVA fără alte costuri anuale sau alte tipuri de costuri.

Acest serviciu este valabil doar pentru codurile de bare EAN-13.

Indicativul pentru codurile de bare EAN-13 atribuit prin intermediul ARPC poate fi folosit doar pentru formatele de coduri de bare EAN-13. Indicativul nu poate fi folosit pentru formatele de coduri de bare EAN-8 sau pentru codurile de bare asociate produselor cântăribile (coduri de bare cu prefix 20-29).

Durata până ce se comunică codul de producător, importator sau exportator atribuit este de 24 de ore, iar durata până ce certificatul în original şi documentaţia anexată va ajunge la sediul dumneavoastră este de maxim 5 zile lucrătoare.

Certificatul în original și documentația anexată sunt emise de către ARPC. Doar factura fiscală este emisă de către Rosistem.

Pentru a verifica faptul că Rosistem vă poate intermedia atribuirea indicativului EAN în sistem EAN-ISO prin intermediul ARPC, vă rugăm să luați legătura cu ARPC la 021.240.88.48 sau 0722.415.029.

Prin trimiterea cererii de atribuire a codului de producător, importator sau exportator(semnată şi ştampilată de administratorul societăţii), a certificatului de înregistrare al societăţii și a copiei după ordinul de plată cu care s-a făcut plata serviciului de atribuire; compania dumneavoastră este de acord cu modalitatea de atribuire a codului de producător, importator sau exportator și cu termenele şi condiţiile stipulate în acest document web.
Lucruri ce fac diferența

Descoperă "Lucruri ce fac diferența" pentru a afla ce ne diferenţiază de alte companii.

Detalii
Urmăriţi-ne

Suntem pe YouTube, Facebook, Linked In, SlideShare, etc. Găsiţi-ne pe site-urile dumneavoastră preferate de socializare ca să aflați despre cele mai recente actualizări de produse, noutăţi și știri, precum şi cele mai noi produse lansate.