Rosistem InventoryRosistem Inventory este cel mai simplu mod de a ține evidența bunurilor cu cea mai intuitivă și mai accesibilă soluția de inventariere și urmărire bunuri. Managerii știu că urmărirea bunurilor este vitală în mărirea eficienței și asigură o acuratețe a inventarului. Rosistem Inventory este soluția de inventariere care ajută în realizarea inventarului și a situației intrărilor și ieșirilor din depozite, centre de distribuție, magazii sau magazine.

Funcționalități


În principal, pentru fiecare articol se generează câte un cod unic de identificare. Aceste coduri sunt tipărite sub forma codurilor de bare pe etichete autocolante şi aplicate articolelor.

După înregistrarea codurilor în baza de date, orice articol poate fi identificat pornind de la codul de bare de pe eticheta aplicată. Prin automatizare se înţelege scanarea codului de bare de pe etichetă, identificarea în timp real a articolului în cauză, implicit a unui set de atribute înregistrate în baza de date pentru acesta şi procesarea lui. După terminarea acestei operaţii articolul se va pune în locaţia dorită. Astfel s-a realizat operaţia de etichetare şi alocare a bunului. În timpul în care bunurile se află în gestiune se pot realiza operaţii de mutare dintr-o locaţie într-alta, inventariere, etc. O procedură asemănătoare permite identificarea locaţiilor fizice în care se află articolele.

CONFIGURARE
 • stabilirea regulilor de recepţie/mutare/casare/livrare
 • stabilirea utilizatorilor şi nivelurilor de acces
 • realizarea designului etichetei (simbologie cod de bare, dim., alte date)
 • creare listelor de coduri pentru terminalele portabile
 • stabilirea tipului de comunicaţie al aplicaţie client cu serverul central de date (TCP/IP, import date offline)LOCAŢII

Locaţiile vor fi realizate sub formă arborescentă (depozite, rafturi, celule, etc.). Acest lucru nu este limitat la 3-4 subramuri deoarece este posibil ca depozitele să fie împărţite în puncte de lucru, o locaţie să aibă şi anexe sau boxe. De aceea, în continuare, toate aceste locaţii fizice le vom numi locaţii. Fiecare locaţie va avea un cod unic ce va fi transformat în cod de bare pentru o mai uşoară identificare al locaţiei şi al produselor în teren.DEPARTAMENTE

Departamentele vor fi realizate sub formă arborescentă (financiar, administrativ, etc.). Fiecare departament va avea un cod unic ce va fi transformat în cod de bare pentru o mai uşoară identificare al departamentului şi al produselor în teren.PERSONAL

Toate persoanele care fac parte dintr-un departament vor fi identificate pe baza cardurilor de identificare. Fiecare persoană va fi identificată printr-un cod unic util pentru identificarea produselor aflate în gestiunea sa. Acest cod de bare se poate imprima pe un card personalizat cu un design prestabilit sau ales dintr-o listă de design-uri disponibile. Pe acest card pe lângă datele personale se va putea imprima şi fotografia deţinătorului.CATEGORII ARTICOLE

Se pot asocia mai multe produse intr-o unitate logică, astfel încat ele să reflecte atât produsul principal cât şi accesoriile sau se clasifică pe categorii de produse în funcţie de parametri doriţi, cum ar fi: greutate, volum, fragilitate, culoare, marime, ş.a.m.d., precum şi stabilirea mijloacelor şi obiectelor de inventar pe structura stipulată prin lege.ARTICOLE

Lista articolelor pe grupe, locaţii, departamente, personal.RECEPŢIE

La recepţionarea unui articol se stabilieşte locaţia în care este recepţionat, departamentul şi persoana care îl va avea în gestiune.

 • Modificarea datelor unei înregistrări nu permite realizarea unui duplicat.
 • La ştergerea unui obiect, obiectul este mutat într-o tabelă de arhivă, deoarece în această tabelă orice ştergere, modificare de locaţie sau departament este înregistrată.
 • Transfer între locaţii
 • Transfer între departamente
 • EtichetareCASARE / ÎMPRUMUT / LIVRARE

Împrumutul se realizează prin încărcarea în terminalul portabil a comenzii de împrumut. Identificarea mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar pe teren se face cu ajutorul terminalului portabil. În momentul în care un articol a fost identificat terminalul emite un semnal sonor pentru a avertiza asupra articolului găsit şi îl va marca pentru ieşire. Casarea se va face automat sau manual în funcţie de setările făcute. Toate operaţiile se trec într-o arhivă de mişcări.INVENTARIERE

Acest modul se realizează făcând o comparaţie între situaţia din teren cu situaţia existentă în baza de date.

 • inventariere pe locaţii
 • inventariere pe departamente
 • inventariere pe persoană
 • inventariere pe categorii
 • inventariere pe tipuri de articoleRAPOARTE
 • articolele aflate într-o locaţie
 • produse aflate în gestiunea unui agent de vânzări sau al altei persoane
 • lista locaţiilor cu nr. de mijloace fixe şi obiect de inventar, personal
 • stocul produselor pe locatii
 • stocul general al produselor
 • lista personalui ce operează într-o anumită locaţie
 • istoricul mişcări
 • istoricul locaţiilor, departamentelor unui mijloc fix/obiect de inventar
 • inventariere
 • inventariere parţionalăPe lângă aceste rapoarte standard, se pot configura rapoarte proprii şi se pot folosi interogări multiple. Fiecare raport poate fi exportat in format PDF, Excel, Text, CSV, HTML.
Tutorial profil Motorola WiFi
Tutorial care vă prezintă pas cu pas cum se crează un profil WiFi în terminalele Motorola ce rulează Windows CE.
Descarcă